Dansk Pæon Selskab

Generalforsamling

 

Generalforsamlingsarrangementet ligger i weekenden den 25. - 26. februar 2012.

Det er nu lykkedes at få en aftale med Professor Wang Lianying og Professor Yuan Tao, som er hhv præsident og og vicegeneralsekretær i Det Kinesiske Pæon Selskab, om at komme til Danmark og holde foredrag om pæoner.

Det vil være en god optakt til pæonturen til Kina senere på foråret.

Wang Lianying har stået for udfærdigelsen af bogen Chinese Tree Peony, som også Yuan Tao har medvirket til. Det er en absolut ekspert, der kommer på besøg. Sidstnævnte er forsker med speciale i pæoner ved Beijings Forstuniversitet, hvor også Wang Lianying har haft sit virke. Vi glæder os meget til høre opm de to eksperters arbejde og resultater den 25. og 26 februar. Foredragene vil foregå på engelsk.

Dansk pæon Selskab har i samarbejde med Rosenselskabets Frederiksbergkreds udviddet arrangementet, så det kommer til at spænde over to dage. I Rosenselskabets regi vil Steen Estvad Pedersen fortælle om den islamiske havekultur.

Sted: Det Biovidenskabelige Fakultet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Lørdag d. 25. Februar

10:00-11.30. Pæonernes historie og placering i kinesisk kultur v/ pæoneksperter fra Kina

11.45-13.00. Pæoner i Danmark og deres følgeplanter v/ Karin Meier Nielsen fra Pæoneksperten

13:00 Frokost, salg af planter, råd og vejledning. Sandwich kan bestilles.

14:00 Længslen efter Paradis/v Steen Estvald Pedersen. Flere oplysninger på www.rosenselskabet.dk

 

Lørdag aften

Lørdag aften vil Dansk Pæons Selskab arrangere middag på en kinesisk restaurant. Det er muligt for medlemmer at deltage i arrangementet for egen regning. Tilmelding nødvendig af hensyn til bordbestilling.

 

Søndag d.26. Februar

10:00-11.30. Træpæoner, der er velegnede til det danske klime (bla.a Rockii pæoner og pæoner fra Gansu)v/ pæoneksperter fra Kina

11.30-13.00. Frokost, salg af planter, råd og vejledning. Sandwich kan bestille

13:00 Generalforsamlig i Dansk Pæon Selskab

Tilmelding: Tilmelding til Dansk Pæon Selskabs arrangementer: kr. 100 / kr. 75 for medlemmer. Tilmeldingen gælder begge dage. Tilmelding til aftenarrangement Lørdag er gratis, men man skal selv betale for forplejning. Tilmelding skal ske til kasserer@danskpaeonselskab.dk eller til Tove Vadsager på tlf. 26 21 28 38.

Tilmelding til Dansk Rosenselskabs arrangement kr. 100. Tilmelding skal ske til rikkemjarlov@gmail.dk, Dansk Rosenselskab

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Pæon Selskab 2012

Søndag d. 26 Februar  Kl. 13.00  på

Det Biovidenskabelige Fakultet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af dagsorden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.

5. Arbejdsprogram og budget for det kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fra sidste års generalforsamling om at afkorte eller afvikle fristen for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen, som iflg. § 8 stk. 6 er 31. december

Af hensyn til bestyrelsens mulighed for at behandle forslag og annoncering på hjemmeside mv. inden   generalforsamlingen, kan bestyrelsen ikke støtte forslaget.

7. Fastsættelse af kontingent for det næstfølgende kalenderår.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Kirsten Nielsen og Birgit Oksbjerg. Birgit Oksbjerg ønsker ikke genvalg

Følgende bestyrelsessuppleanter er på valg: Claus Rasmussen, Marianne Meier Pedersen og Ulla Nielsen.         Ulla Nielsen ønsker ikke genvalg

9. Valg af revisor og revisorsuppleanter.

Revisor: Karsten Nielsen

Revisorsuppleant: p.t. ingen valgt

10. Eventuelt.

 

webdesign: DENANDEN // MF GRAPHICS