Dansk Pæon Selskab

Pæondag i Ledreborg Slotspark d. 17. juni kl 11.30

Igen i år har vi valgt de idelle omgivelser i Ledreborg slotspark som rammen om vores pæondag på Sjælland.

Vi starter dagen kl. 11.30 med at gennemgå pæonbedet, sortsbestemme og se forskellen på udvalgte eksemplarer af de forskellige pæonsorter. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål om pasning og pleje af pæonerne. Der vil endvidere være demonstration af hvordan man beskærer, deler og formerer sine pæoner.

Også i år vil vi kåre årets pæon. Alle medlemmer opfordres til at medbringe en pæon fra egen have og vi vil ved afstemning finde den flotteste, der kåres årets pæon. Der vil i lighed med tidligere år være præmier til de flotteste pæoner, samt lodtrækningspræmier.

Der vil være mulighed for at købe pæoner og bøger fra specialforhandlere og foreningens beholdning.

Alle der melder sig ind i Dansk Pæonselskab på dagen vil få to pæoner og råd og vejledning om pasning og pleje.

Mødested: Indgangen til Ledreborg slotspark, hvorfra der vil være skilte til bedet.

Pris: 25 kr for medlemmer / 50 for ikke-medlemmer. Tilmelding E-post: kasserer@danskpaeonselskab.dk

Efterfølgende er der mulighed for at tage videre til Kornerupgård (ca 4-5 km), hvor Bente Hansen holder åben rosenhave. Gratis entre og mulighed for at købe kaffe.  

Om aftenen vil der være grillaften hos kassereren, Tove Vadsager Sløjfen 4 i Hvalsø, fra kl. ca 18.

Tilmelding til grillaftenen hos kassereren. Pris ca. 125 for mad. Drikkevarer kan købes og betales særskilt.

 

webdesign: DENANDEN // MF GRAPHICS