Dansk Pæon Selskab

Meld dig ind

Dansk Pæon Selskab er åben for alle med interesse for pæoner – interesserede kan rette henvendelse til vores formand Peter Lunding. Du kan melde dig ind ved at kontakte vores kasserer Marianne Pedersen på E-post: kasserer@danskpaeonselskab.dk

Kontigentet udgør pt. 250,00 kroner årligt og kan indbetales på giro: 10020700, eller som bankoverførsel til reg.nr.: 1551, kontonr.: 0010020700.

Husk at påføre navn og adresse på indbetaler, og gem kvitteringen!

webdesign: DENANDEN // MF GRAPHICS