Pæondag ØST blev afviklet i Ledreborg under lune og hyggelige forhold.
Årets pæon VEST blev “Midnight sun” (øverst) og årets pæon ØST blev “The fawn”

Pæonkalenderen

ÅRSMØDE 2019

Dansk Pæonselskab holder årsmøde lørdag d. 23 februar 2019 kl 10.00 i Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre.
Programmet indeholder spændende foredrag om pæoner og deres pasning og er centreret om vores to udenlandske gæster fra Belgien hhv. fra England.
Jeaninne Lemmens fra Graefswinning.be  (Belgien) vil fortælle om “Award of Landscape Merit” og hermed forsøge at nærme sig en bedømmelse af pæoner baseret på deres udseende og andre egenskaber, som gør dem til gode haveplanter.
Martin Page fra Cheshire Ecology vil dels fortælle om økologi i haven, dels om pæoner og endelig holde en praktisk, ja på dansk hedder det vel også, ”workshop” om hvorledes man bedst fotograferer blomster og planter. I manglen af pæoner vil “ofrene” blive orkideer. Martin Page er fotograf og kendt af mange for sine instruktive og velillustrerede bøger om pæoner.

Disse indlæg vil være på engelsk og blive krydret af kaffepauser, frokost og måske skulle man overveje at tage sit kamera med.

Som sædvanligt vil der ud over frokost, kaffe og kage være mulighed for at købe planter og bøger.

Vi regner med at samles om aftenen til en hyggelig fælles middag i Roskilde – giv gerne besked ved tilmeldingen, hvis du er interesseret.

Tilmelding. Peter Lunding, email: peter@lunding.eu
Mødet koster 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for alle andre.
Betales på bankkonto: Reg 1551 Konto 10020700.

 

NB – NB: GENERALFORSAMLINGEN er rykket frem til klokken 15:00 og den slutter ca. klokken 16.
Datoen og stedet er uændret: Lørdag d. 23 februar 2019 i Domus FELIX, Bygaden 20, 4320 Lejre
Generalforsamlingen vil foregå i henhold til vedtægterne og følge den deri vedtagne dagsorden.

 

Lørdag den 4. maj fra kl 9 – 13: Plantemarked på Gimsinghoved, Struer
Signe Ambrosius stiller med primært pæonarter, Kalle K plejer også at være der, bl.a. også med nogle pæoner.

Næste Nr. af pæontidende

Deadline 1/3 2019 for indlæg til aprilnummeret.
E-post: red@danskpaeonselskab.dk