Pæondag ØST blev afviklet i Ledreborg under lune og hyggelige forhold.
Årets pæon VEST blev “Midnight sun” (øverst) og årets pæon ØST blev “The fawn”

Pæonkalenderen

 

Nu er pæonerne på vej i dvale, og vi følger med her på siden.
Men kig ind af og til, pludselig vil der være nyheder f.eks. om foredrag på årsmødet til næste år.

Næste Nr. af pæontidende

Deadline 1/11 2018
E-post: red@danskpaeonselskab.dk