Dansk Pæon Selskab

Program:

Vi mødes i Uhre Købmandsgård kl. 10.00

Efter velkomst vil Karin Jensen, Pæoneksperten, og Peter Lunding fortælle om træpæoner:

- Historie

- Arter

- Nye sorter

- Pasning og pleje

- Formering af træpæoner

Efter foredraget vil der være mulighed for at købe frokost.

Fra kl. 13.00 vil der mulighed for at lære at pode træpæoner under kyndig vejledning.

Arrangementet kræver tilmelding på E-post: kasserer@danskpaeonselskab.dk

Pris: Kr. 75 for foredrag, kr. 75 for materialer til podning. Betal ved arrangementet eller ved bankoverførsel til Reg.nr. 1551 konto 10020700 med besked om formålet.

De podede træpæoner kan tages med hjem og der vil under hele arrangementet være mulighed for at købe træpæoner.

 

webdesign: DENANDEN // MF GRAPHICS