Dansk Pæon Selskab

Frøklub

Pæonselskabets frøklub

Interssen for selv at så pæoner fra frø, og især fra vilde arter, er stigende. Lad os derfor hjælpe hinanden ved at høste og tilbyde frø til andre - og selv modtage frø til gengæld, måske lige fra den pæon man har savnet.

For hver to arter eller hybrider, man donerer til frøklubben, kan man som tak vælge at modtage én frøpakke gratis - i alt dog højst fem frøpakker.

Frøene samles straks når de er modne, fordi disse tidligt høstede frø evt. kan springe et helt år over i deres udvikling til småplanter. Frøene høstes straks når frøkapslen begynder at sprække i sine afsnit og frøene ses mørkebrune eller sorte.

De indsamlede frø anbringes i papirsposer, teposer eller konvolutter og de mærkes med så mange specifikke oplysninger som muligt. Frem for alt navnet på moderplantern, som frøene er høstet fra. F.eks. "ex P. tenuifolia". Hvis man efter omhyggelig håndbestøvning kender den pollengivende plante, er det perfekt, men oftest vil det være et gæt på, hvilken pæon, der har doneret pollen. Kendes den pæon, der har givet pollen, skrives dens navn også.

Frøene sendes til: Signe Ambrosius, Trehøjevej 9, 7600 Struer.

Der skal også være en adresseret og frankeret kuvert vedlagt til forsendelse af frø til dig.

Frøene skal være modtaget senest 3. uge i oktober.

En liste over de høstede frø vil så blive mailet til alle, der har tilmeldt sig frøklubben, hvor man så kan afkrydse ønskede arter eller hybrider og maile listen til Signe. Princippet i frøtildeling er "først til mølle". Frøene vil blive sendt i sidste uge af oktober, mens jorden som regel er nogenlunde varm.

Mail signeambrosius1@gmail.com hvis du vil være med i frøklubben.

 

 

webdesign: DENANDEN // MF GRAPHICS