Kopier af Pæontidende stilles til rådighed for medlemmerne her.
Hvis du endnu ikke er medlem og har brug for en artikel, kan du sende en mail til WEB-masteren eller redaktøren, som i en vis udstrækning kan formidle en kopi til dig.

WEB-master
Redaktør