Næste Nr. af pæontidende

Deadline 1. november 2022 for næste udgave af Pæontidende.
E-post: red@danskpaeonselskab.dk

Rejser

 

Vi afventer forårets komme –

Pæonkalenderen

Sommeren er ved at gå på hæld og det er snart tid til at forberede efterårets aktiviteter med flytning, deling, formering og beskæring af pæonerne.

Dansk Pæonselskab har fra et medlem fået en pæonsamling, som vi skal plante i et nyt bed i Ledreborgs slotspark.

 

Tirsdag d. 20 September anlægger vi et nyt bed i slotsparken tæt på de øvrige pæonbede. Vi starter kl. 9.30 med kaffe og hjemmebagte boller, hvorefter vi graver og klargør bedet. Derefter deler vi pæonerne og placerer dem på deres fremtidige voksested. Kanten graves ned og pæonerne plantes. En del af pæonerne plantes i det nye bed og en del i eksisterende bede, hvor der er plads.
Der vil blive sørget for frokost og eftermiddagskage.

Dagen vil være en god mulighed for at nyde Ledreborg Slotspark i efterårspragt, få frisk luft og at udveksle erfaringer om, eller lære, deling og plantning af pæoner.  Der vil formentlig være pæoner til overs som kan deles og tages med hjem til eget pæonbed. Tilmelding på: formand@danskpaeonselskab.dk

 

Søndag d. 9 oktober afholder vi plantebyttedag. Alle medbringer pæoner der er i overskud, bl.a. delinger og frøplanter, og bytter dem med andre. Det vil også være muligt at købe pæoner, Der vil være rigeligt med kage og kaffe og vi vil tale om deling, plantning, sygdomme, frøformering, gødskning og vinterforberedelse af pæoner. Der vil også være pæonfrø at tage med hjem, hvis der er interesse for det.  

Vi forventer at arrangementet bliver afholdt på Ledreborg, men ved dårligt vejr vil det bliver flyttet til Lejre medborgerhus, Domus Felix. Tilmelding nødvendig på: formand@danskpaeonselskab.dk

 

Pæondag. Vi forventer at afholde en pæondag i efteråret samarbejde med Aldershvile Planteskole. Vi har gennemgået kataloger og plantelister og forventer at der kommer mange nye og spændende sorter hjem. Datoen har ikke kunnet fastsættes endnu, da den afhænger af, hvornår pæonerne kan være hjemme. Det forventes at blive en weekend i slutningen af Oktober, evt begyndelsen af November, og vi skriver det her, så snart vi kender datoen.

Vi håber at alle nye og gamle medlemmer vil deltage i arrangementerne, der ikke kræver særlige forudsætninger eller erfaringer. Af hensyn til evt flytning og praktik vil vi gerne have tilmelding på  formand@danskpaeonselskab.dk, hvortil spørgsmål også kan rettes.