Næste Nr. af pæontidende

Deadline 1. marts 2023 for næste udgave af Pæontidende.
E-post: red@danskpaeonselskab.dk

Rejser

 

Årets pæonrejse går i 2023 til Piemonte

I foråret 2023 tager vi til Piemonte for at deltage i den norditalienske haveudstilling:
Tre giorni per il Giardino

Udover haveudstillingen vil vi besøge to specialplanteskoler for pæoner i området:

Vivaio Buffa      Buffa Nursery. Peonies and anemone s. Torino| Poirino (vivaiobuffa.com) og

Vivai Delle Commande  Vivai delle Commande – Peonie e hosta in collezione

Vi skal bo et dejligt sted, Hotel Castello di Montaldo   
Der vil også blive tid til at besøge nogle vingårde og et par gode restauranter

Fællesturen starter i Milano og varer lørdag- tirsdag med besøg på haveudstillingen, 2 planteskoler, minimum 2- 3 vinsteder og et passende antal restauranter. Det forventes, at de fleste ønsker at flyve til Milano, og vi kører derfra sammen i bus.

Milano er en dejlig by med mange seværdigheder og der går mange billige fly direkte fra København, så der vil være rig mulighed for individuelt at udvide rejsen med et par dage inden eller efter fællesturen.

Send en uforpligtende mail til Dansk Paeonselskab, hvis du er interesseret.

Pæonkalenderen

Førstkommende årsmøde og generalforsamling afholdes den 25 februar 2023 i medborgerhuset “Felix” i lejre.
Årsmødet starter klokken 13 og generalforsamlingen klokken 16.30.
Generalforsamlingen følger den i vedtægterne stadfæstede dagsorden.
Efter Generalforsamlingen vil der være middag på Fasaneriet, skottevej 12 i Lejre

Årsmødet vil denne gang handle om hvordan man anlægger eller omlægger sin have med pæoner. Kenn Römer-Bruhn fra Havedesign.dk, der udbyder kurser i havedesign, vil fortælle om godt havedesign og vise billeder med eksempler fra sin 13.000 m2 store besøgshave. Der vil også være præsentationer og indlæg fra andre pæonhaver og pæonejere, samt minipræsentationer og snak om anbefaleseværdige pæoner, gode følgeplanter, samt pasning og pleje af pæoner. Endelig vil det være muligt at købe pæoner. Pris for deltagelse i årsmødet er kr. 50 per person. Tilmelding til årsmøde, generalforsamling og middag kan ske her

INDKALDELSE til

Generalforsamling i Dansk Pæonselskab 2023

Lørdag d. 25. Februar 2023, kl. 16.30  i Domus Felix, Bygaden 20 i Lejre.

-umiddelbart efter årsmødet, der starter kl. 13.00.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, herunder forhold jævnfør § 3, stk. 4 og 5, § 7, stk. 1, og § 17, stk. 1 og 2
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Vejledning fra generalforsamlingen til bestyrelsen om hvordan Dansk Pæonselskab skal udvikle sig fremover og bestyrelsen bruge sine ressourcer:
 • skal vi fokusere mere på at formidle ny viden om arternes historie, forædling og nye sorter.
 • skal vi fokusere på at udbrede generelt kendskab til pæoner, f.eks. gennem messedeltagelse, Pæontidende og foredrag
 • skal vi forsøge at vækste foreningen, f.eks. ved annoncering i Haven, lokalaviser, og på planteskoler
 • skal vi primært være en lille hyggelig forening med f.eks. min. 3 slags hjemmebag til møderne og hyggelige fællesrejser
 • …. eller skal vi det hele på en gang

    Bestyrelsen vil komme med et oplæg

 1. Arbejdsprogram og budget for det kommende år
 2. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

De eksisterende vedtægter med rettelsesmarkering er her og de nye vedtægter efter eventuel vedtagelse her

Begrundelsen for ændringerne er alene tilpasning af vedtægterne til elektronisk kommunikation med medlemmer (hjemmeside og e-mail) til erstatning for post. Ændringerne vil blive gennemgået på generalforsamlingen.   

 1. Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne

Der er ikke indkommet forslag

 1. Fastsættelse af kontingent for næstfølgende kalenderår

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant (udenfor bestyrelsen)
 3. Eventuelt

Der vil være fælles middag fra kl. 18 på Fasaneriet skottevej 12 i Lejre (pris kr. 399) kræver tilmelding – formand@danskpaeonselskab.dk.